U velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima 27. travnja je u organizaciji Vukovarsko-srijemske županije, Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskog prostora i Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja održan sastanak sa sljedećim dnevnim redom:

1. Reforma sustava poljoprivredne potpore u Hrvatskoj u razdoblju 2010.-2013. (izlagač Stjepan Mikolčić, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja)

2. Raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem

3. ARKOD – sustav identifikacije zemljišnih parcela u RH (izlagač Zdravko Tušek, pomoćnik ravnatelja za registre i izravna plaćanja Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)

Osim izlagača, sastanku su nazočili župan Božo Galić, pročelnik Odjela za poljoprivredu Andrija Matić, predstavnici poljoprivrednih gospodarstava i udruga, predstavnici Odbora za poljoprivredu Županijske skupštine VSŽ, predstavnici jedinica lokalne samouprave, predstavnici Razvojne agencije “Hrast”, Hrvatskog zavoda za poljoprivredno savjetodavnu službu, Hrvatske poljoprivredne agencije, Hrvatske gospodarske komore,predstavnici Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – Regionalni ured VSŽ i Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskog prostora VSŽ, kao i predstavnici medija.

Reforma sustava poljoprivredne potpore za razdoblje 2010.-2013. predstavljena je u nekoliko točaka:

* Konsolodacija i rast poljoprivrednog proračuna,
* Postupno povećanje udjela nevezanih plaćanja,
* Vezana plaćanja u 2011. za 8 osjetljivih sektora (mlijeko, krave dojilje, ovce i koze, goveđe meso, krmače, duhan, šećerna repa, maslinovo ulje),
* Primjena SPS regionalnog modela od 2012. (model jedinstvenog plaćanja potpora u gospodarstvu),
* Državna pomoć u prijelaznom razdoblju do 2014.,
* Orijentacija na ruralni razvoj od 2011.,
* Tržišne intervencije u skladu s pravilima EU,
* Modulacija izravnih plaćanja,
* Nastavak liberalizacije trgovine s EU od 2011.,
* Jačanje administrativnih kapaciteta i zajednički rad s partnerskim skupinama.

Predstavljen je i ARKOD, novi sustav evidencije zemljišnih parcela u RH. To je nacionalni program kojim se uspostavlja baza podataka koja evidentira stvarno korištenje poljoprivrednog zemljišta, a cilj mu je dobiti jasnu sliku koliko se zemljišta u Hrvatskoj koristi za poljoprivrednu proizvodnju, bez obzira na kulture koje se na njima uzgajaju. Takav uređen i transparentan sustav preduvjet je za dobivanje poticaja Europske unije za poljoprivrednu proizvodnju. On omogućava lakši i jednostavniji način podnošenja zahtjeva za poticaje, te omogućava transparentno korištenje državnih poticaja. Kada Hrvatska postane punopravna članica Europske unije, niti jedan poljoprivrednik neće moći dobiti poticaje Europske unije za poljoprivrednu proizvodnju ukoliko ne bude upisan u ARKOD sustav.

Za upis u ARKOD treba biti upisan u Upisnik OPG. Ukoliko niste upisani u Upisnik, moguće je oba upisa obaviti istovremeno. Upisuju se sve parcele koje poljoprivrednik obrađuje (koje ima u vlasništvu i u zakupu). Upis u ARKOD je besplatan.

Za identifikaciju zemljišta potrebno je donijeti:

1. Iskaznicu OPG-a,
2. Osobnu iskaznicu,
3. Posjedovni list (original ili presliku),
4. Ugovor o zakupu.

Do ulaska Hrvatske u Europsku uniju, poticaji će se isplaćivati po sadašnjem sustavu. Što Hrvatska upiše više poljoprivrednih parcela u ARKOD, veće su šanse da iznosi poticaja budu viši. Upis poljoprivrednika započeo je u srpnju 2009. i trajat će prema najavama oko godinu i pol dana. Primjena ARKOD-a počinje sa ulaskom Hrvatske u EU.

Pojedina korisna pitanja s odgovorima o ARKOD-u pogledajte ovdje.