REPUBLIKA HRVATSKA

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                   OPĆINA VRBANJA

                 OPĆINSKO  VIJEĆE

  KLASA:  024-03/23-01/2

  URBROJ: 2196-31-01-1-23-7

  Vrbanja, 29. studenog 2023. godine

 

 

          Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije  br. 5/13, 1/18 i 4/21), članka 51. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja,        

               

 

                 S A Z I V A M

19.(devetnaestu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrbanja

za dan 1. prosinca 2023. godine / petak / u 18,00 sati

u  prostoru Općine Vrbanja (vijećnica)

 

 

            Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

            D n e v n i   r e d:

 

  1. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja (materijal je već ranije dostavljen uz poziv za 18. sjednicu općinskog vijeća),
  2. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja (materijal je već ranije dostavljen uz poziv za 18. sjednicu općinskog vijeća).

 

 

             S poštovanjem,        

       

 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                             Zlatko Balta dipl. ing. šum.