Poštovani,

 

Županijska firma Agro-klaster d.o.o. od 17. travnja do 21. travnja 2023. godine prodaje kokoši nesilice sa svoje farme u Soljanima.

 

Na slijedećoj poveznici možete pogledati oglas sa detaljnim informacijama o prodaji kokoša nesilica za potencijalno zainteresirane.

Oglas

Agro-klaster d.o.o., Vinkovci