OBAVIJEST O JAVNOM SAVJETOVANJU

Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na savjetovanju je s javnošću od 23. ožujka 2023. do 24. travnja 2023. godine.
Zbog povećanja cijene zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, povećanja cijena goriva i ostalih materijalnih troškova, STRUNJE TRADE d.o.o.. prinuđen je pristupiti promjeni cijene minimalne mjesečne naknade, kao i za cijenu odvoza po spremniku miješanog komunalnog otpada. U dokumentu koji se objavljuje radi savjetovanja s javnošću osim navođenja nove predložene cijene objašnjeno koji su sve troškovi sadržani u cijeni te je tablično prikazano na više koliko se poskupljenje za krajnjeg korisnika očekuje. Kako bi sudjelovali u savjetovanju, potrebno je popuniti priloženi obrazac. Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti do zadnjeg dana predmetnog savjetovanja na adresu elektronske pošte: strunje.trade@gmail.com
Po završetku savjetovanja, pristigle primjedbe i prijedlozi biti će razmotreni te će biti prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici Strunje Trade-a. Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.
Dokumenti:
Prijedlog promjene Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s obrazloženjem
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću