Poštovani,

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, dana 12. siječnja 2023. godine donijelo je šestu Odluku o financiranju (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/5-23-44) u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.1.1.16 „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ kojom je odobreno financiranje Projekta “PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA OPĆINE VRBANJA 3” u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 194.239,83 EUR/ 1.463.500,00 kn.

6. Odluka o financiranju