REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 604-01/22-01/1005

URBROJ: 2196-31-02-1-40

Vrbanja, 28. studenoga 2022. godine

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni Vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13, 1/18 i 4/21) Općinski načelnik Općine Vrbanja donosi:

 

 

ODLUKU

o dodjeli studentskih stipendija

Članak 1.

Prema provedenom natječaju za dodjelu studentskih stipendija, KLASA: 604-01/22-01/1005, URBROJ: 2196-31-02-1-22-1 od 17. listopada 2022. godine, razmotreno je28 prijava

studenata, te 9prijava studenata 1. godine.

 

Studentska stipendija odobrena je studentima koji ispunjavaju sve uvjete natječaja:

 

 1. VUKOJA LUCIJA iz Soljana, Tomislavova 8, studentica 3. godine Preddiplomskog stručnog studija na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru, Fizioterapija,
 2. NEKIĆ ANITA iz Vrbanje, Rastoke 32, studentica 3. godine Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Agorekonomika,
 3. DOMIĆ ANTONIJA iz Strošinaca, M. Trconića 42, studentica 3. godine Prediplomskog stručnog studija na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru, Fizioterapija,
 4. VUKOJA MARKO iz Soljana, Tomislavova 67, student 3. godine Preddiplomskog stručnog studija strojarstva u Slavonskom Brodu, Proizvodno strojarstvo
 5. MARIĆ BARBARA iz Vrbanje, M. Gupca Odvojak 2 6, studentica 2. godine na Sveučilištu u Slavonskom Brodu, Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment,
 6. JELOVIĆ MARINA iz Vrbanje, B. Jelačića 56, studentica 4. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Diplomski sveučilišni studij Građevinarstva, smjer Prometnice,
 7. MIKINAC IVANA iz Strošinaca, Vladimira Nazora 46, studentica 2. godine Preddiplomskog studija sestrinstva (izvanredni) na Hrvatskom katoličkom sveučilištu,
 8. ŠABIĆ JURICA Iz Vrbanje, B. Jelačića 119, student 3. godine na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, studij Kulture i turizma,
 9. MIHALJ MARIJA-KLARA iz Soljana, Braće Radić 93, studentica 5. godine na Prirodosnovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Matematika i fizika, smjer: nastavnički,
 10. ILJIĆ TAJANA iz Vrbanje, M. Gupca Odvojak 1 20, studentica 3. godine na Sveučilištu u Rijeci, Ekonomski fakultet, Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer Marketing,
 11. PAVLOVIĆ EMA iz Strošinaca, Vladimira Nazora 51, studentica 2. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski Fakultete u Osijeku, studij Ekonomije i poslovne ekonomije,
 12. PILJIĆ DAVID iz Vrbanje, K. Lj. Posavskog 82, student 2. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Grafički fakultet, Preddiplomski studij Grafička tehnologija, smjer Dizajn grafičkih proizvoda,
 13. SPAJIĆ MIRNA iz Vrbanje, Rastoke 45, studentica 5. godine na Veleučilištu u Šibeniku, studij Menadžmenta,
 14. BUKOVIĆ MANUELA iz Vrbanje, Kolodvorska 104 A, studentica 2. godine na Veleučilištu u Rijeci, preddiplomski Stručni studij Informatike,
 15. IVKIĆ LORENA Iz Vrbanje, K. Lj. Posavskog 106, studentica 3. godine na Sveučilištu u Rijeci, Ekonomski fakultete, studij Poslovan ekonomija, smjer Financije i računovodstvo,
 16. FRUK MARINA iz Vrbanje, Kolodvorska 90, studentica 2. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Studij Ekonomije i poslovne ekonomije,
 17. BRČIĆ TEREZIJA iz Vrbanje, Kolodvorska 174, studentica 5. godine na Sveučilištu u Rijeci, Pomorski fakultet, studij Tehnologije i organizacije prometa,
 18. LAZAR IVANA iz Soljana, Vrbanjska 44, studentica 3. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Poljoprivreda, smjer Agroekonomika,
 19. AGELIĆ NIKOLINA Iz Vrbanje, M. Gupca 35, studentica 3. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Preddiplomski sveučilišni, studij Ekonomska politika i regionalni razvitak,
 20. BESEK LIDIJA iz Vrbanje, K. LJ. Posavskog 189, studentica 4. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Agronomski fakultet, diplomski sveučilišni studij Fitomedicine,
 21. KOVAČEVIĆ MAGDALENA, iz Vrbanje, Kolodvorska 75 C, studentica 3. Godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu, preddiplomski sveučilištni studij Kulture, medija i menadžmenta (izvanredni),
 22. FRUK BARBARA iz Vrbanje, B. Jelačića 38, studentica 2. godine studija Psihologije u Rijeci, na Sveučilištu u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci.

 

Studenti koji su nakon dostavljenih prijava na natječaj za studentske stipendije odustali od

iste, zbog ostvarivanja prava na državnu stipendiju i sl. su:

 

 1. Marija-Klara Mihalj, Soljani
 2. Iva Kovačević, Vrbanja
 3. Viktorija Đukić, Soljani
 4. Laura Crljić, Vrbanja

Članak 2.

 

                   Studentima koji ispunjavaju uvjete natječaja određuje se stipendija u iznosu 700,00 kn za akademsku godinu 2022./2023., počevši od  mjeseca studenoga 2022. godine do listopada 2023. godine.

 

Članak 3.

 

Osim navedenih studenata, Odlukom Općinskog  vijeća o stipendiranju studenata KLASA: 604-01/22-01/853, URBROJ: 2196-31-01-1-22-1 od 06. rujna 2022. godine, odobravaju se i stipendije studentima I. godine u jednokratnom iznosu od 8.400,00 kn koji će se isplaćivati po završetku I. godine studija, dostavom dokaza o istome, a to su:

 

 1. MIHALJ KATARINA iz Soljana, Braće Radić 93, studentica 1. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Veterinarske medicine, tekući račun kod
 2. BESEK PATRIK iz Soljana, Braće Radić 47, student 1. godine na Sveučilištu u Slavonskom Brodu, Preddiplomski sveučilišni studij Strojarstva,
 3. NIKOLJAČIĆ PATRICK iz Vrbanje, Josipa Kozarca 36, student 1. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, studij Ekonomije i poslovne ekonomije,
 4. KOMADINA JOSIP iz Vrbanje, Rastoke 45 A, student 1. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Preddiplomski stručni studij Građevinarstva, opći smjer,
 5. JANJIĆ MIA iz Soljana, B.Radić 125, studentica 1. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na Pravnom fakultetu u Osijeku,
 6. BRČIĆ ANTUN iz Vrbanje, Kolodvorska 125, student 1. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, studij Poljoprivrede, smjer Mehanizacija,
 7. DOKNJAŠ DAVID iz Vrbanje, K. Lj. Posavskog 93, student 1. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek,
 8. JOKIĆ NIKO iz Soljana, J. Kozarca 2 B, student 1. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Poljoprivreda, smjer Bilinogojstvo,
 9. KOVANOVIĆ BRUNO iz Soljana, M. Gupca 4, student 1. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Poljoprivreda, smjer Bilinogojstvo.

 

Članak 4.

 

Studenti koji završe studij moraju se obavezno javiti u Općinu Vrbanja u roku od 15 dana

od dana završetka studija.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Dostavljeno:                                                                                                                                               Velimir Redl

 1. Korisnicima stipendije
 2. Računovodstvo
 3. Pismohran