Općini Vrbanja kao nositelju projekta „Opremanje javne zelene površine u Vrbanji, k.č.br. 101/1 k.o. Vrbanja“, odobrena su bespovratna sredstva na natječaju Lokalne akcijske grupe „ŠUMANOVCI“, za Tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«

Odobren je iznos potpore od 154.876,91 HRK.

Odabrani izvođač: NIVETO d.o.o Zagreb

Konzultantske usluge: Razvojna agencija Vjeverica d.o.o.