Na južnom kraku Regionalnog vodoopskrbnog sustava „Istočna Slavonija“ nastavljaju se aktivnosti s kojima se nastoji osigurati kvalitetna vodoopskrba što većem broju korisnika na distribucijskom području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije (VVK).

Područje Cvelferije jedino je na distribucijskom području VVK na kojem još uvijek nije riješena opskrba vodom iz regionalnog vodovoda. Završetkom radova na izgradnji dionica Đurići-Račinovci i Drenovci-Soljani, uz već završene radove na dionici Soljani-Strošinci, i izgradnju vodospreme Drenovci, rješava se vodoopskrba u pet naselja: Soljanima, Strošincima, Vrbanji, Đurićima i Račinovcima.

Tim povodom održan je radni sastanak u Općini Vrbanja na kojem su nazočili ministar obrane dr.sc. Mario Banožić, župan Vukovarsko – srijemske županije Božo Galić, generalni direktor Hrvatskih voda mr.sc. Zoran Đuroković, direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Ivan Rimac, načelnik Općine Vrbanja Velimir Redl, načelnik Općine Drenovci Jakša Šestić i načelnik Općine Andrijaševci i voditelj Uprave Hrvatskih šuma Podružnica Vinkovci Damir Dekanić, te su razgovarali o nastavku radova na vodoopskrbnom sustavu na području Cvelferije.

Regionalni vodooprskrbni sustav istočne Slavonije – I. etapa, južni dio, dionica 3 – Vodoopskrbni cjevovod Drenovci – Soljani ima duljinu cjevovoda 7.726,75 metara, a iznos ukupne investicije je 11.397.459,02 kn (bez PDV-a). Naručitelj radova je Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. , 80% ukupne vrijednosti projekta pokrivaju Hrvatske vode dok u sufinanciranju sudjeluju Vukovarsko-srijemska županija i Općina Vrbanja po 10% iznosa. Izvođač radova je Zajednica ponuditelja: Izgradnja VK d.o.o. (vodeći član), AMM d.o.o. Vinkovci i Vodoprivreda Vinkovci d.d.