Sukladno raspisanom Javnom natječaju za financiranje javnih potreba Općine Vrbanja,  KLASA: 022-01/19-01/19; URBROJ: 2212/08-01/01-19-2 od 09.01.2019. god. te zapisnika Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za financiranje javnih potreba od 11.03.2019. god., financijska sredstva za 2019. godinu dodjeljuju se za 31 prijavitelja.

Odluku o dodjeli sredstava za financiranje javnih potreba Općine Vrbanja u 2019. godini možete preuzeti OVDJE