U sklopu projekta  Klub za mlade ”Budi Tu – Budi Svoj” koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Centar za socijalno poduzetništvo, savjetovanje i edukaciju ”Feniks” Soljani objavio dva javna poziva za zapošljavanje .

http://www.lag-sumanovci.hr/aktivnosti-lag-sumanovci/410-dva-javna-poziva-za-zaposljavanje.html