Na 27. sjednici Općinskog vijeća održanoj 23.02.2021. godine načelnik općine podnio je izvješće o radu u proteklom periodu, te izvješće o izvršenju Proračuna Općine Vrbanja u 2020. godini.

Izdvajamo važnije Odluke koje su donesene na navedenoj sjednici:

  • Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vrbanja (usklađenje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 144/2020))

          Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta OV

  • Donošenje Programa potpore razvoja poduzetništva na području Općine Vrbanja za 2021. godinu u svrhu poticanja razvoja konkurentnog i održivog gospodarstva Općine Vrbanja, temeljem kojeg će Načelnik Općine Vrbanja raspisati Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti iz Proračuna Općine Vrbanja za 2021. godinu. Korisnici mogu biti mikro subjekti malog gospodarstva (obrti, trgovačka društva i zadruge registrirani na području Općine Vrbanja koji imaju zaposleno manje od 10 radnika), izuzev onih kojima je pretežita djelatnost Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo za koje su predviđeni drugi Programi potpora.
  • PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA_Općina-Vrbanja 2021.

 

  • Donesena je Odluka o nastavku mjera pomoći vlasnicima ugostiteljskih objekata na području Općine Vrbanja kojima je privremeno obustavljen rad prilikom uvođenja nužnih epidemioloških mjera, temeljem koje će se raspisati Javni poziv.

 

  • Temeljem zamolbe Župe Preslavnog Imena Marijina Vrbanja za donaciju financijskih sredstava u svrhu sanacije i obnove župne crkve u Vrbanji koja ove, 2021. godine slavi svoj jubilej- 200 godina od završetka njezine izgradnje donesena je Odluka o sufinanciranju predmetnih radova iz Proračuna Općine Vrbanja u iznosu od 250.000,00 kuna