27. svibnja 2012. godine, s početkom u 10,00 sati, počinje 1. konjički maraton kroz Cvelferiju. Polazna točka je Glogovica u Gunji, gdje će se domaćini maratona predstaviti i počastiti sve sudionike i goste. Potom će jahači i zaprege krenuti prema staroj Gunji, pa do prvog odmorišta (Siničin stan u Đurićima). Tamo će domaćini biti đurićanski lovci.  Sa Siničina stana se ide na Golića stan, gdje će domaćini biti drenovački lovci, te u konačnici, jahači i zaprege nastavlju šumom “Rastovo” prema Sajmištu u Drenovcima, gdje će domaćini iz Konjogojske udruge “Cvelferija” odraditi svoje obveze prema sudionicima maratona i pozvanim gostima, a za posjetitelje je pripravljena ugostiteljska ponuda uz privatljive cijene.

Organizator: Konjogojska udruga Cvelferija

Suorganizatori: Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj VSŽ, Savez konogojskih udruga i klubova VSŽ

Partneri: Općina Vrbanja, Općina Drenovci, Općina Gunja, HŠ Vinkovci – Šumarija Gunja, LU “Kuna” Drenovci, LU “Fazan” Đurići, DVD Drenovci o Drenovci d.o.o.