Pogledajte cijelu kategoriju -> Informacije, Naslovna, Općenito

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja 2018-2024.

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17), članak 21. i 22., objavljuje se Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za razdoblje 2018.-2024. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

Rok pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti iznosi 30 dana od dana objave Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za razdoblje 2018.-2024. godine na internet stranicama Općine.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Općine OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1., 32254 Vrbanja ili putem e-maila na adresu:opcina@opcina-vrbanja.hr

link: Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja 2018-2024.