Temeljem Javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata “Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Vrbanja” donesen je:

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU BODOVNE LISTE I ODABIRU KORISNIKA SUFINANCIRANJA

Nakon zaprimanja Zaključka, odabrani Ponuditelji iz članka 2. ovoga Zaključka dužni su u roku od 30 dana od dana primitka Zaključka, dostaviti sljedeću dokumentaciju za sklapanje ugovora:

–   Glavni projekt ugradnje predmetnog/ih sustava, izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog inženjera, te konačni troškovnik radova.

Ukoliko Ponuditelj ne dostavi traženu dokumentaciju u postavljenom roku, gubi pravo na odobrena sredstva.

U roku od 15 dana od dana dostave navedene dokumentacije s odabranim Ponuditeljima sklopit će se Ugovor o provedbi Programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Vrbanja, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.