Mole se korisnici zajamčene minimalne naknade sa područja općine Vrbanja da podnesu Zahtjev za naknadu za troškove stanovanja.

Obrazac Zahtjeva možete preuzeti osobno u općini Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., Vrbanja ili preuzeti na web stranici općine Vrbanja

Zahtjev za ostvarivanje prava

Uz Zahtjev obavezno priložiti:

  1. Preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
  2. Preslika Rješenja o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (novo)
  3. Preslika kartice tekućeg računa podnositelja zahtjeva/IBAN
  4. Izjavu da se griju na drva Izjava Podnositelja zahtjeva – drva
  5. Ostala dokumentacija po potrebi, a na zahtjev JUO Općine Vrbanja