OBAVIJEST O TROVANJU ŠTAKORA

Djelatnici Veterinarske stanice d.o.o. Županja provest će uništavanje štakora u općini Vrbanja, naselja Vrbanja, Soljani i Strošinci.

Trovanje štakora provest će se izlaganjem zatrovanih mamaka na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štakori (dvorišta, stambeni dio i gospodarski objekti).

Ako štakori pojedu sve izložene zatrovane mamce, molimo Vas da odmah nazovete Veterinarsku stanicu d.o.o. Županja na telefon 032 837-536 radnim danom od 7-14 h.

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štakora, a uz to izbjegle eventualne nezgode građani se obvezno trebaju pridržavati sljedećih naputaka:

  1. surađivati s ekipom koje provode suzbijanje štakora tako da im daju tražene informacije i omoguće pristup u sve prostorije gdje je potrebno izložiti otrovne meke
  2. odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke hrane
  3. za čitavo vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za štakore
  4. skloniti sve životinje kućne ljubimce na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do otrovanih meka
  5. zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce.

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

IZLAGANJE ZATROVANIH MAMAKA ZA ŠTAKORE OBAVIT ĆE SE:

DANA

10.listopada, 2016g. –VRBANJA

11.listopad, 2016g.- SOLJANI I STROŠINCI

OD 8.00 DO 14.00 SATI