UREDOVNO VRIJEME I DEŽURSTVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE VRBANJA

–       Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina


4 i 5., te 8., 9., 10. ,11. i 12. travnja2019.   – od 9:00 do 15:00 sati

6. i 7. travnja 2019.                                          – od 10:00 do 14:00 sati

13. i 14. travnja 2019.                                     – od 9:00 do 20:00 sati

15. travnja 2019.                                              – od 9:00 do 24:00 sata

Molimo kandidate da obvezno najave dolazak radi ovjere očitovanja i predaje kandidacijskih lista na jedan od sljedećih brojeva:

Marijana Vrhovac 098/647173             Julijana Filipović 098/9688948

Mirjana Ćurković 099/3151649           Ana Polonji 098/603966

Katarina Balentović 098/1773006      Tihana Klarić 098/1699112