1. Povratak stanovništva je moguć u skladu sa propisanom procedurom.
  2. Od radova koje mogu obavljati su slijedeći:

a)      U dvorištima rješavati naplavine drveta i sličnih stvari te odložiti uz pristupnu cestu     ispred kuće,

b)      Ulazak u kuću bit će detaljno propisan posebnom uputom.

c)       Ovog trenutka na teren izlazi županijski tim, koji će u kuću ulaziti sa svakim vlasnikom i izvršiti fotografiranje, sačiniti zapisnik, nakon čega će vlasnik kuće moći iznijeti namještaj i ostalo uz cestu

d)      Ukloniti laminate i parkete sa podova-ukloniti druge eventualne nečistoćeNakon što bude završena ova procedura, odmah za njima ide tim za dezinfekciju i deratizaciju.

3.  Nakon što bude završena ova procedura, odmah za njima ide tim za dezinfekciju i deratizaciju.