Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o posebnim mjerama pomoći poljoprivrednim proizvođačima u uvjetima financijske krize ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Petar Čobaković donio je Odluku o ostvarivanju prava na 26,60% nominalnog iznosa izravnog plaćanja u protuvrijednosti repromaterijala.

Korisnicima iz Odluke se daje mogućnost da svoja prava iz Odluke realiziraju najkasnije do 31. svibnja 2010. godine.

Svi korisnici Odluke ostvaruju pravo na sljedeći repromaterijal:
– mineralno gnojivo
– sjeme i
– zaštitna sredstva

Prava mogu realizirati putem organizatora proizvodnje, distributera ili prodajnih mjesta koja prihvaćaju ovaj vaučer.

Korisnici dostavljaju organizatoru proizvodnje, distributeru ili na prodajnom mjestu, originalnu Odluku koju potpisuju s datumom predaje.

Svi organizatori proizvodnje, distributeri i prodajna mjesta dužna su Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostaviti:
– originalnu Odluku potpisanu od strane korisnika i pečatiranu od svoje strane
– kopiju računa o isporučenoj robi po korisniku Odluke
– specifikaciju korisnika po nazivu obiteljskog gospodarstva s pripadajućim JMBG/MB i iznosima vaučera te ukupnim iznosom realiziranih prava po organizatoru

Korisnici koji ne realiziraju prava temeljem vaučera, obvezni su vratiti Odluku Agenciji najkasnije do 30. lipnja 2010. godine, a sredstva u visini Odluke će se isplatiti na njihov žito račun najkasnije do 31. kolovoza 2010. godine.

Odluku možete u cijelosti pročitati ovdje.