Načelnik Općine Vrbanja Velimir Redl je 18. srpnja 2019. u Ministarstvu poljoprivrede potpisao Ugovor o financiranju za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” u provedbi mjere M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. – Naziv projekta „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, vjerske ustanove – dogradnja nadstrešnice uz postojeću kapelu i izgradnja prometno-manipulativnih površina i parkirališta u Soljanima“ Procijenjeni iznos potpore je 1.845.444,93 kn. Financiranje je 100%  od ukupno prihvatljivih troškova. Projekt je prijavljen u suradnji s Lokalnom agencijom za razvoj VJEVERICA d.o.o.

Istovremeno je Direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ivan Rimac, univ.spec.oec. potpisao Ugovor o financiranju za tip operacije 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ – izgradnja cjevovoda – naziv projekta “Regionalni vodoopskrbni sustav istočna Slavonija, cjelina jug, dionica 7: Soljani -Strošinci”. Procijenjena vrijednost radova na dionici Soljani-Strošinci je 4,4 milijuna kuna. Financiranje je 100%  od ukupno prihvatljivih troškova.

Ugovore s korisnicima potpisala je Matilda Copić, ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.