Prema primljenim prijavama za isplatu naknade za rođeno dijete u Općini Vrbanja u 2010. godini, utvrđeno je da je u prošloj godini rođeno 30 djece s područja općine Vrbanja. U Vrbanji je rođeno 14 djece, što je dosad najniži broj novorođenčadi u ovom mjestu. Soljani su brojniji za 13 novorođenčadi, što je prosjek koji se bilježi unazad nekoliko godina. U Strošincima su rođena svega 3 novorođenčeta.

Podatci kojima raspolaže Općina Vrbanja otkrivaju da je u razdoblju od 2004. godine do 2010. godine, na području općine rođeno 287 djece (151 u Vrbanji, 103 u Soljanima i 33 u Strošincima), od čega 150 muških i 137 ženskih.

Tih 287 djece nose čak 153 različita imena, a najčešće su nadjenuta Filip (10), David (9), Patrik (9) i Ivan (7) kod muških, te Ana (8), Laura (5), Ema (4), Katarina (4), Ivana (4), Lana (4) i Petra (4) kod ženskih novorođenčadi.

Po naseljima, u Vrbanji se u tom radoblju najviše djece rodilo u znaku vodenjaka (19) i vage (17), u Soljanima djevice (14) i jarca (12), a u Strošincima vage (8) i vodenjaka (6).