Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja je na svojim web stranicama objavilo Tehnološke upute za integriranu proizvodnju ratarskih kultura (godina 2010-2011).

Integrirana proizvodnja podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera u svrhu proizvodnje ekološki i ekonomski prihvatljivih proizvoda uz minimalnu uporabu agrokemikalija, a svrha integrirane proizvodnje je proizvodnja ekonomski isplativih i ekološki prihvatljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, u cilju zaštite zdravlja ljudi, životinja, prirode i okoliša te zaštite interesa potrošača.
Cjelokupan tekst uputa možete preuzeti na poveznici ispod: