Poštovani svinjogojci,

Vukovarsko-srijemska županija u nakani postizanja dobre poljoprivredne prakse i cjelovitoga rješenja problema ilegalnog odlaganja uginulih svinja, a time i sprječavanja mogućega širenja zaraznih bolesti kod životinja i bolesti zajedničkih ljudima i životinjama, te aktivnog sudioništva u očuvanju okoliša potakla je i poziva Vas na sudioništvo u akciji:

¸

NEŠKODLJIVOG ZBRINJAVANJA UGINULIH SVINJA S OPG-a

¨

koju će provoditi Veterinarska stanica Vukovar d.d. jer je registrirana za obavljanje te djelatnosti.

Na Vaš potiv na tel. 032/410-060 ili mob. 099/441-0063 Veterinarska stanica Vukovar d.d. će se redovito odazivati, te stalno, pravodobno (najkasnije u roku od 24 sata) i sigurno preuzimati sve uginule svinje sa svih OPG-a na području naše županije i odvesti ih do sabirališta za privremeno uskladištenje nusproizvoda.

Troškovi OPG-a su 15 lipa + PDV za kilogram preuzete svinje, pa bi tako preuzimanje uginule svinje teške 100 kg vlasnika OPG-a koštalo 18,75 kuna.