Poziv svim zainteresiranim proizvođačima, OPG-ima, obrtima, udrugama koji proizvode domaće, autohtone, tradicionalne proizvode da sudjeluju na sajmu tradicijskih proizvoda u organizaciji Općine Vrbanja.

Sajam će se održati 8. rujna 2023. godine s početkom u 11 sati u centru Vrbanje u sklopu programa Vrbanjsko ljeto i Dani Općine Vrbanja a prije samog održavanja svečane sjednice općinskog vijeća Općine Vrbanja. Prilika je to da se  i na ovaj način ukaže na vrijednost domaćih proizvoda, rukotvorina i svega što se može ponuditi, a da predstavlja izvornost i tradiciju slavonskog kraja.

 

Svi zainteresirani mogu se javiti na e-mail adresu: opcina@opcina-vrbanja.hr ili na kontakt broj telefona 032/863-108 najkasnije do 6. rujna 2023. godine.