U Općinu Vrbanja ukupno je pristiglo 631 zahtjev za pojedinu PTC što ukupno iznosi 2.762,95ha.

Od toga 35 parcela na 542,59ha je obrađeno u prijašnjem ciklusu te ostaje 596 parcela na 2.220, 21 ha za rangiranje.

Prema rang listi u Program 2015/2016 ulazi 243 parcele na 1719,70 ha.

Budući da Općina Vrbanja u suradnji sa Vukovarsko-srijemskom županijom provodi ovu mjeru drugu godinu zaredom,

a ista se planira i slijedeće godine površine koje ove godine nisu ušle u kontrolu plodnosti tla biti će u prioritetu za sljedeću godinu.

RANG LISTA:  TABLICA POPIS KORISNIKA ZA ANALIZU TLA