REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE VRBANJA

Vrbanja, 20. svibnja 2013. godine

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013. godine, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vrbanja utvrdilo je i objavljuje:

REZULTATE IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBANJA


I. Od ukupno 3.640 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.531 birač, odnosno 42,06%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.531 birač, odnosno 42,06%. Važećih listića bilo je 1.472, odnosno 96,15%. Nevažećih je bilo 59 listića, odnosno 3,85%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 392 glasa (26,63%)

2. Hrvatska socijalo-liberalna stranka – HSLS 367 glasova (24,93%)

3. Hrvatska seljačka stranka – HSS 278 glasova (18,89%)

4. Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje – HDSSB 203 glasa (13,79%)

5. Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević – HSP AS 145 glasova (9,85%)

6. Hrvatska stranka umirovljenika i Socijaldemokratska partija Hrvatske – HSU-SDP 87 glasova (5,91%)

III. Na temelju članka 84. st. 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. HDZ

2. HSLS

3. HSS

4. HDSSB

5. HSP AS

IV. Na temelju članka 84. st. 2. Zakona i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. HDZ – dobila 4 mjesta, te su s te liste izabrani:

1. Željko Žaper

2. Josipa Tokić, dr.med.

3. Ivo Lukić

4. Igor Ivkić

2. HSLS – dobila je 3 mjesta, te su s te liste izabrani:

1. Goran Ducić, dipl.ing. agronom

2. Marko Hrančo

3. Dragomir Josić, ing.agronom

3. HSS – dobila je 3 mjesta, te su s te liste izabrani:

1. Drago Perij

2. Goran Mihalj, dipl.oec.

3. Ilija Vidaković, dipl.ing.šum.

4. HDSSB – dobio je 2 mjesta, te su s te liste izabrani:

1. Josip Vukoja

2. Renata Sučić

5. HSA AS – dobila je 1 mjesto, te je s te liste izabran:

1. Martin Begić

Predsjednica OIP Općine Vrbanja

Nataša Janjić