Obavještavamo potencijalne korisnike da je 16. rujna 2013. godine  raspisan IPARD natječaj za Mjeru 202 “Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja”, a bit će otvoren do 18. listopada 2013. godine.
Ujedno, obavještavamo ostale potencijalne IPARD korisnike kako nakon ovog natječaja, do daljnjega neće biti raspisivanja drugih novih natječaja za tu ili druge IPARD mjere.

Naime, obzirom na veliki interes za bespovratna sredstva IPARD programa te uslijed velikog broja zaprimljenih prijava na dosadašnje IPARD natječaje, čiji ukupni traženi iznos potpore premašuje trenutno raspoloživa sredstva, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do kraja 2013. godine, dok ne obradi sve do sada zaprimljene prijave, neće raspisivati nove natječaje. Nakon toga, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede dogovorit će daljnje aktivnosti, a o čemu će javnost biti pravovremeno informirana.

Nastavno na IPARD program, slijedom ulaska Hrvatske u Europsku uniju, Ministarstvo poljoprivrede intenzivno radi na kreiranju mjera koje će se uvrstiti u Program ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014.-2020. te će do kraja ove godine biti dostupni detalji o mogućnostima za sufinanciranje investicija u ruralnim područjima za predstojeće razdoblje.

Program ruralnog razvoja pružat će mnogo više mogućnosti od IPARD programa za ulaganja u razvoj ruralnih područja. Kroz mjere Programa ruralnog razvoja sufinancirat će se projekti koji će zasigurno pridonijeti intenziviranju i jačanju poljoprivrednih i ostalih gospodarskih aktivnosti, zapošljavanju stanovništva u ruralnom području te općenito održivom razvoju hrvatskih ruralnih područja.

Od početka provedbe IPARD programa (nakon 18 provedenih natječaja) u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je zaprimljeno  više od 1000 projekta s ukupnom visinom ulaganja od preko 3,5 milijardi kuna, te traženim iznosom potpore od preko 2,1 milijarde kuna.

Više o Mjeri 202.

Mjera 202. – „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“

Povezivanje svih sektora, civilnog, gospodarskog i javnog te zajedničko osmišljavanje strateških ciljeva i prioriteta pojedinog  ruralnog područja, odnosno decentralizacija donošenja odluka i odgovornosti na ovu razinu, počelo se osmišljavati u ruralnim područjima kroz LEADER pristup, odnosno stvaranje lokalnih akcijskih grupa (LAG) u okviru određene mikroregije.
Međusektorska suradnja, informiranje i edukacija stanovništva o mjerama razvoja ruralnih područja, izrada i provedba lokalne strategije razvoja koja se temelji na interakciji između sudionika i projekata različitih sektora lokalne ekonomije, osmišljavanje, prijava i realizacija projekata od strane dionika u LAG-u glavne su postavke ovakvog javno-privatnog partnerstva koji se temelji na bottom-up pristupu ili pristupu odozdo prema gore.

LEADER pristup unutar IPARD programa sastoji se od podmjera:

  • Podmjera 202.1: Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG teritorija,
  • Podmjera 202.2: Provedba lokalnih razvojnih strategija

OBRASCI ZA PRIJAVU – M202 (.zip file)

VODIČ ZA KORISNIKE – M202 (.pdf file)