Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni Razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Općina Vrbanja je 2015. godine pokrenula postupak izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja sa ciljem da se plan uskladi sa promjenama Zakona o prostornom uređenju. Navedeni projekt Općina Vrbanja je prijavila na Natječaj za financiranje koji je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama 25/15, od 06. ožujka 2015. godine, i to Natječaj za provedbu podmjere 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti”– provedba operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava 08.03.2016. godine, kojom se Općini Vrbanja dodjeljuje potpora u iznosu od 162.500,00 kuna,. Dodijeljena sredstva sufinancira Europska unija sa 85% (138.125,00) i Republika Hrvatska sa 15% (24.375,00).