U Drenovcima je 09. rujna 2010. održana edukacija “Programiranje i stvaranje pretpostavki za izradu integriranog programa lokalnog razvoja za područje rubnog dijela Vukovarsko-srijemske županije” kojoj su prisustvovali predstavnici javnog, civilnog i privatnog sektora s područja općina Drenovci, Bošnjaci, Gunja i Vrbanja. Dr.sc. Snježana Tolić, stručni suradnik na projektu, održala je predavanje na temu „Značaj dugoročnog programiranja i stvaranje pretpostavki za izradu integriranog programa”lokalnog razvoja za područje rubnog dijela Vukovarsko-srijemske županije“ nakon čega je uslijedila izrada nacrta statuta i ustroja LAG-a koja će biti nastavljena kroz koordinacijske sastanke. Sudionici su u radnim skupinama iznijeli viziju LAG-a kojem su dali radno ime Cvelferija.
Edukacija je organizirana u sklopu projekta “Građansko sudjelovanje u lokalnom razvoju” čija je svrha jačanje ruralnog razvoja Vukovarsko-srijemske županije kroz LEADER pristup i uspostavu LAG-a (lokalne akcijske grupe).

Izvor: HILS