REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO TURIZMA
Uprava za turističko tržište i međunarodnu suradnju
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
objavljuje
¸

J A V N I   P O Z I V
za sudjelovanje u Programu poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu u 2012. godini

¸

„STIPENDIJE“

¸
I.  Predmet Javnog poziva je sudjelovanje u sufinanciranju stipendija učenicima ugostiteljsko-turističkih škola te sufinanciranje stipendija studentima za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu u omjeru 50% Ministarstvo turizma – 50% partner.
¸
II.  Javni poziv upućen je pravnim ili fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje ugostiteljskih usluga, te županijskim obrtničkim komorama.
Cjeloviti tekst Programa s uvjetima provedbe Programa te obrascima Zahtjeva sastavni su dio ovog Javnog poziva a nalaze se na internet stranicama Ministarstva turizma: www.mint.hr
¸
Obrasci: Obrazac S –  Obrazac ST –  Obrazac SK