Temeljem odredbi članka XXII Državnog plana obrana od poplava (NN RH br. 84/10) i Glavnog provedbenog plana obrane od poplave (Hrvatske vode, veljača 2014.), a vezano na visinu vodostaja rijeke Save na mjerodavnom vodomjeru Županja na kojem je dana 16.05.2014. godine u 1900 sati zabilježen vodostaj + 1048 cm s tendencijom daljnjeg porasta, Rješenja Hrvatskih voda o uvođenju izvanrednog stanja na zaštitnim građevinama za SEKTOR D, sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju ( NN 174/04,79/07,38/09 i 127/10 ), Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda  (NN 73/97) i na osnovu Statuta Vukovarsko-srijemske županije, donosim

ODLUKU

o proglašenju izvanrednog stanja

za područja Grada Županje i općina Štitar, Bošnjaci, Drenovci, Vrbanja i Gunja

Ovom Odlukom stavljaju se u visoko stanje pripravnosti Stožeri ZiS-a i zapovjedništva CZ županije i gradova, timovi opće namjene CZ, kao i dio specijalističkog tima za spašavanje iz vode.

Pored ovih snaga, određujem da se u stanje pripravnosti podignu vatrogasne postrojbe na ugroženom području, djelatnici Zavoda za hitnu medicinu te timovi crvenog križa i HGSS-a.

U slučaju dojave dežurnih službi Hrvatskih voda, pripadnika policije, žurnih ili komunalnih službi o proboju nasipa ili njegovom oštećenju ODMAH mobilizirati stožere, zapovjedništva i potrebne timove opće i specijalističke namjene.

O svim događajima koji mogu imati utjecaja na opću sigurnost građana i imovine, te materijalne i kulturne baštine ili opasnosti po okoliš ŽURNO putem broja 112 ŽC Vukovar izvijestiti o istom, te poduzetim mjerama na sanaciji.

O potrebi angažiranja dodatnih snaga na ugroženom području molim pravodobno izvijestiti kako bi potrebna pomoć stigla pravodobno i kako bi bila učinkovita. U slučaju da događaj preraste naše kapacitete na raspolaganju nam stoje kapaciteti državnih intervencijskih postrojbi (DIP) DUZS-a, Hrvatske vojske, MUP-a, Hrvatske vatrogasne zajednice, HGSS-a, Crvenog križa i nacionalne robne zalihe koje bismo u tim okolnostima mogli koristiti.

Za vrijeme provođenja stanja neposredne prijetnje ili druge mjere koju donesem molim postupati sukladno Planovima CZ i ZiS koje ste donijeli za svoje područje

Župan

Božo Galić, dipl. ing.

Izvor: vusz.hr