Zbog velikih materijalnih šteta na poljoprivredi nastalih tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2021. godine kao posljedica suše, dana 21. rujna 2021. godine proglašena je prirodna nepogoda za Općinu Vrbanja.

PRIJAVE ŠTETE PODNOSE SE U PISANOM OBLIKU U OPĆINI VRBANJA U ROKU OD 8 DANA OD DANA DONOŠENJA ODLUKE O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode – suša

Obrazac PN – prijava štete