Mjere ruralnog razvoja financijski potiču poljoprivredu kao djelatnost koja pored proizvodnje hrane sudjeluje i u zašiti prirode i okoliša, očuvanju tradicijskog krajolika i javnih dobrobiti od toga, i izravno su povezane s ukupni poljoprivrednim proračunom.

Novi oblici potpora dio su sustava višestruke sukladnosti, koji obuhvaća pravila, obveze i mjere koje poljoprivrednik mora poduzimati i kojih se mora pridržavati kako bi ostvario i zadržao pravo na puni iznos potpora, a rad poljoprivrednika nakon primitka potpora nadzirat će sve inspekcije, od zaštite okoliša i prirode do sanitarne i vodopravne.

Za sva poljoprivredna gospodarstva kod kojih se utvrdi kršenje propisa slijedi umanjenje iznosa potpora u postotcima, ovisno o učestalosti i ozbiljnosti prekršaja.

Ne spaljujte vaša strništa jer će nadležni inspektor vrlo lako uočiti spaljivanje žetvenih ostataka ili pepeo od spaljivanja (ako nije bio izričite naredba za spaljivanje), te će o tome biti sastavljen zapisnik u kojem će predložiti umanjenje potpora u određenom postotku (pet, petnaest ili više posto). Kako se taj postotak odnosi na ukupno ostvarene potpore za cijelo gospodarstvo u proizvodnoj godini, a ne samo za površinu na kojoj je prekršaj uočen, Vaša neodgovornost može biti skupo plaćena.

Poštujte svoju njivu i naš životni prostor. Njiva je tlo koje živi i rađa, tlo koje treba njegovati. Zato ne spaljujte ono što je prirodna osnova novomu životu!

¸

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj VSŽ