Obavještavamo mještane općine Vrbanja da će u tjednu koji slijedi doći do djelomičnog ili potpunog isključenja električne energije, predvidivo od 07:00 do 18:00 sati, i to u dane:

VRBANJA

07.05. djelomično

08.05. djelomično

10.05. cijelo naselje

13.05. djelomično

14.05. djelomično

15.05. cijelo naselje

SOLJANI

07.05. NE

08.05. cijelo naselje

10.05. NE

13.05. NE

14.05. NE

15.05. cijelo naselje

STROŠINCI

07.05. NE

08.05. cijelo naselje

10.05. NE

13.05. cijelo naselje

14.05. NE

15.05. NE