AndraKO- BIO SRIJEM d.o.o. Račinovci

Organizira predavanje koje će se održati 17. rujna 2014. godine s početkom u 18,00 sati u Općinskoj narodnoj knjižnici Drenovci u Drenovcima na temu; STANJE I PREDNOSTI EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U RH.

Predavač: Ivan Miličević dipl.ing.