U organizaciji Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu (HILS) i Općine Vrbanja bit će održano interaktivno predavanje “Osnaživanje ruralnog razvoja kroz umrežavanje i provedbu LEADER pristupa”. Predavanje će biti organizirano u okviru projekta “Građansko sudjelovanje u kolaknom razvoju”, čija je svrha jačanje ruralnog razvoja Vukovarsko-srijemske županije kroz LEADER pristup i uspostavu LAG-a (lokalne akcijske grupe). Cilj tog projekta je potaknuti suradnju između lokalnih partnera iz javnog, civilnog i privatnog sektora u svrhu osnivanja LAG-a na području općina Vrbanja, Drenovci, Gunja i Bošnjaci, te njihovo osnaživanje za što bolje korištenje mogućnosti koje proilaze iz djelovanje LAG-a.

Predavanje će biti održano 7. svibnja (petak) u 13 sati u prostorijama male sale doma kulture u Vrbanji.