POZIV

svim potencijalnim korisnicima za prijavu programa za uvrštenje u

Proračun OPĆINE VRBANJA za 2011. godinu

 

Pozivaju se sve udruge (sportske, kulturne i ostale) i druge pravne osobe registrirane na području općine Vrbanja – potencijalni korisnici sredstava Proračuna Općine Vrbanja da dostave prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Vrbanja za dodjelu sredstava za 2011. godinu.

Prijava se podnosi na utvrđenim obrascima:

–          zahtjev za financiranje u 2011. godini

–          program rada i aktivnosti za 2011. godinu

–          financijski plan prihoda i rashoda za 2011. godinu

Obrasci se mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, i na internetskim stranicama općine Vrbanja www.opcina-vrbanja.hr

 Uz prijavu se dostavlja:

–          izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj – prosinac 2009. godine i siječanj – lipanj 2010. godine, s analizom izvršenja programa rada

–          preslika rješenja o registraciji,

–          spisak korisnika aktivnosti s područja općine Vrbanja

–          preslika zapisnika o posljednjoj održanoj skupštini

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Poziva, kao i one koje pristignu van roka neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava počinje teći sljedećeg dana od dana objave ovog Poziva na Oglasnoj ploči Općine Vrbanja i internetskoj stranici www.opcina-vrbanja.hr, a ističe 15. studenog 2010. godine

Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja ili poštom na adresu : OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja (s naznakom „Prijava programa za uvrštenje u Proračun Općine Vrbanja za 2011. godinu“).

NAČELNIK

Obrazac prijave za uvrštenje u Proračun Općine Vrbanja za 2011.

Financijski plan prihoda i rashoda

Program rada i aktivnosti