OPĆINA VRBANJA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
U VLASNIŠTVU RH

¸

OBJAVLJUJE

¸¸

POZIV

¸

PODNOSITELJIMA PONUDA U PROVEDENOM NATJEČAJU ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, OBJAVLJENOM DANA 19. RUJNA 2011. GODINE.

JAVNO OTVARANJE PONUDA ODRŽAT ĆE SE U VIJEĆNICI OPĆINE VRBANJA DANA 13. LISTOPADA (ČETVRAK) 2011. GODINE U 17,00 SATI.

¸

POVJERENSTVO NA PROVEDBU NATJEČAJA