Lokalna Akcijska Grupa Šumanovci u suradnji s tvrtkom Agrivi, ORGANIZIRA besplatnu dvodnevnu edukativnu radionicu na temu „Inteligentno upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom
korištenjem moderne tehnologije“ te PrezentacijU PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH 2014-2020.