Hrvatska turistička zajednica će u 2011. godini financijski poduprijeti određeni broj zabavnih, sportskih, tradicijskih/etno i ostalih manifestacija koje doprinose:

• unapređivanju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ ponude pojedine destinacije i Hrvatske u cjelini,
• stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma,
• razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone.

Za potpore manifestacijama mogu se kandidirati sve pravne i fizičke osobe – trgovačka društva, obrti, ustanove, jedinice lokalne i regionalne uprave i samouprave i ostali pravne i fizičke osobe.

Kandidature za potpore prijavljuju se sukladno utvrđenim kriterijima u Javnom pozivu i to na propisanom obrascu PM-2011.

Kandidature za potpore podnose se TURISTIČKOJ ZAJEDNICI VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE, Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci, najkasnije do 10. veljače 2011. godine.

Kandidature s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

TZ VSŽ će izvršiti selekciju pristiglih kandidatura i najkasnije do 25. veljače 2011. godine, Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice proslijediti prijedlog samo onih manifestacijama koje zadovoljavaju sve uvjete Javnog poziva.

Savjet za potpore manifestacijama i projektima Hrvatske turističke zajednice neće razmatrati predložene kandidature za manifestacije koje:

• ne zadovoljavaju sve uvjete i kriterije Javnog poziva,
• nisu prijavljene na propisanom obrascu PM-2011 i za koje nije dostavljena cjelokupna dokumentacija,
• od turističke zajednice županije nisu kandidirane Glavnom uredu u propisanom roku.

Glavni ured Hrvatske turističke zajednice izvijestit će TZ VSŽ  i organizatore odabranih manifestacija o visini potpore, a TZ VSŽ je dužna izvijestiti o rezultatima sve ostale organizatore koji su kandidirali svoje manifestacija.

Obrazac PM-2011 za prijavu projekata i manifestacija s potpunim uputama nalazit će se na internet stranicama Hrvatske turističke zajednice do 10. veljače 2011. godine, a možete ga skinuti i klikom na ovu poveznicu: PM-2011 (.doc format).

Javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa “Potpore manifestacijama” u 2011. godini skinite klikom na ovu poveznicu: Javni poziv (.pdf format).