Na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja objavljene su informacije o provedbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Detaljnije o lealizaciji pročitajte na stranicama Ministarstva.