16. listopada 2009. Općina Vrbanja uputila je Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) popunjen obrazac “Anketnog očitovanja o poticanoj stanogradnji suklado čl. 23 stavak 2. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji” (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09) kojim je iskazan interes za rješavanje stambenih potreba putem programa “B” i “C” POS-a.

Sukladno tome, APN je u cilju nastavka aktivnosti na realizaciji predmetnog programa u Općini Vrbanja, uputila Anketni upitnik o stambenim potrebama putem društeno poticanje stanogradnje. Prikupljene popunjene upitnike potrebno je poslati APN-u do 20. travnja, pa se mole građani općine Vrbanja koji su zainteresirani za rješavanje stambenog pitanja putem jednog od Programa društveno poticane stanogranje, da popune Upitnik i dostave ga Općini Vrbanja, kako bi iste mogli dostaviti APN-u. Upitnik možete preuzeti na poveznici ispod.

Anketni upitnik o stambenim potrebama putem društveno poticane stanogradnje – POS