Danas su na web stranicama Državnog zavoda za statistiku objavljeni Prvi rezultati Popisa stanovništva, kućanstava i stanova provedenih u mjesecu travnju ove godine.

U sva tri naselja općine Vrbanja zabilježen je pad broja stanovnika u odnosu na Popis iz 2001. godine. Ukupan broj stanovnika općine sada je 3938 (-23,89%), a po naseljima – Vrbanja: 2201 (-25,44%), Soljani: 1241 (-20,14%) i Strošinci: 496 (-25,75%). Ovaj porazni rezultat nije odraz samo negativnog prirodnog prirasta i odlaska stanovništva iz ovih sela, već i dobrim dijelom drugačije metodologije popisa u odnosu na prošli popis stanovništva. Naime, ovim popisom iz ukupnog broja stanovništva izuzete su osobe koje imaju prebivalište u naselju popisa, ali su iz raznih razloga odsutni duže od godinu dana, a vraćaju se u naselje popisa rjeđe nego tjedno.

I Vukovarsko-srijemska županija zabilježila je pad broja stanovnika. U odnosu na 2001. godinu, kada je broj stanovnika županije iznosio 204.768, sadašnji broj je za 12% manji – 180.117 stanovnika.