Poštovani,

Obavještavamo vas da je na internetskim stranicama www.komora.hr objavljena lista birača za izbore HPK.

Prigovori na listu birača mogu se dostaviti u ured HPK najkasnije do 07. listopada 2013. godine do 16.00 sati poštom na adresu Ulica grada Vukovara 78, 10116 Zagreb, na Fax: 01 6109 810 ili na adresu elektroničke pošte: komora@komora.hr