Iako su mještani Cvelferije zadnje četiri godine bili upoznati s izmiještanjem Policijske postaje Drenovci iz Drenovaca u Vrbanju, službeno se sve ove godine vodila kao PP Drenovci. No, Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova, objavljenom u NN 117/11, Policijska postaja se i službeno zove – PP Vrbanja. U članku 636., Stavak 7. Uredbe stoji:

10.6.7. Policijska postaja Vrbanja

” Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovod dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebne pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi sizravnim ostvarivanjem prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija, poslova zaštite i osiguranja državne granice na rijekama te kontrole unutarnjeg plovnog puta, poslova sigurnost cestovnog prometa.”