REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE
SLUŽBA ZA VOJNU OBVEZU

Područni odjel za poslove obrane Osijek
Odsjek za poslove obrane Vukovar

Klasa: 800-01/11-01/03
Urbroj: 512M2-8201-11-1
Vukovar, 30. prosinca 2011. godine

Temeljem članka 31. stavak 1. točka 1. Zakona o obrani (NN 33/02 i 58/02) i članka 27. Izmjena i dopuna Zakona o obrani (NN 76/07 i 153/09), objavljujemo:

¸

OPĆI POZIV ZA UPIS U VOJNU EVIDENCIJU

¸

Pozivaju se sve muške osobe, hrvatski državljani rođeni 1994. godine, kao i muške osobe starijih godišta koji do sada nisu upisani u vojnu evidenciju s prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije, poradi upisa u vojnu evidenciju po mjestima i terminima kako slijedi:

Županja, prostorije športske dvorane Gimnazije u Županji, Veliki kraj 42, dana 03. i 06. veljače 2012. godine od 09,00 do 14,00 sati, za mjesta: Županja, Bošnjaci, Štitar, Gradište, Babina Greda, Soljani, Strošinci, Vrbanja, Drenovci, Đurići, Račinovci, Rajevo Selo, Posavski Podgajci , Gunja, Cerna i Šiškovci.

Prilikom odaziva dužni ste ponijeti osobnu iskaznicu ili domovnicu, te OIB.
Svi pozvani, na koje se odnosi ovaj poziv, dužni su se odazvati bez obzira jesu li dobili pojedinačni poziv ili ne.
Za slučaj opravdane spriječenosti (bolest, izbivanje), pozivu je dužan odazvati se roditelj ili član uže obitelji.
Neodazivanje pozivu povlači odgovornost sukladno odredbama Zakona o obrani.

VODITELJ ODSJEKA
Tomislav Skrbin