REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
NAČELNIK
KLASA: 022-01/16-01/338
URBROJ: 2212/08-01/01-16-1
Vrbanja, 18. ožujka 2016. godine

Na temelju Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i Suglasnosti za zapošljavanje nezaposlenih osoba kroz program javnih radova, Općina Vrbanja kao inicijatora javnih radova raspisuje

OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere
„Pomoć zajednici“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
JAVNI RADOVI – POMOĆNI RADNIK/RADNICA U KUĆI

Opis poslova:

– dostava namirnica

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika

– organiziranje prehrane

– održavanje čistoće stambenog prostora

– pomoć pri oblačenju i svlačenju

– briga o higijeni i osobnom izgledu

– pomoć u socijalnoj integraciji

– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)

– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje

– pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
1. Životopis
2. Fotokopiju osobne iskaznice
3. Ispis staža iz E-knjižice
4. Dokaz o završenoj školi
Nepotpune zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana, a najkasnije do 25. ožujka 2016. godine do 13,00 sati, bez obzira na način dostave, na adresu:

Općina Vrbanja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

S naznakom „Za oglas Javnih radova – ne otvaraj!“

Oglas se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Općine Vrbanja.

Broj radnika koji se traži: 10 radnika

Mjesto rada: Općina Vrbanja (naselje Vrbanja. Soljani i Strošinci)

Trajanje radnog odnosa: do 6 mjeseci

Ciljane skupine su:

–        Nezaposlene žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e:
– prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.

–        Nezaposlene žene sa najviše završenim srednjim obrazovanjem- prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana. Prioritet imaju osobe dugotrajno na evidenciji HZZ-a.

Osobe koje su u zadnjih 5 godina radile  duže od 18 mjeseci u Javnom radu ne mogu biti kandidati za rad u ovom programu.

NAČELNIK OPĆINE

Ivica Sep