Općina Vrbanja je dana 6. lipnja 2023., organizirala edukativno predavanje na temu održivo gospodarenje otpadom koje je vodio Ivica Cvrlje, predstavnik tvrtke Eko menandžment d.o.o. , Vinkovci. Održana edukacija za prisutne mještane jedna je od mjera u izobrazbi i edukaciji  stanovništva, koje su sukladno novom Zakonu o gospodarenju otpadom dužne provoditi jedinice lokalne i regionalne samouprave, radi uspostave kvalitetnog sustava gospodarenja komunalnim otpadom.