Općini Vrbanja odobreno je financiranje projekta u 100%-tnom iznosu za opremanje javne zelene površine u Vrbanji (Lipovački park) kroz mjeru 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« u  suradnji s LOKALNOM AKCIJSKOM GRUPOM “ŠUMANOVCI”.

Odabarana je najpovoljnija ponuda tvrtke NIVETO d.o.o. Zagreb. Vrijednost projekta je 119.511,30 kn + PDV