Župan Vukovarsko-srijemske županije je 09.07. 2019. godine donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode na području Općine Vrbanja.

Šteta se prijavljuje u Općini Vrbanja u pisanom obliku najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja odluke o proglašenju prirodne nepogode.